תקנון

כללי

אתר האינטרנט “מתניה” להלן www.matanyah.co.il שפותח ומופעל ע”י חברת “מתניה”, משמש כאתר קטלוגי להזמנת מוצרים .

הוראות תקנון זה יחולו על כל שימוש שייעשה על ידך באתר ועל כל רכישה שתתבצע על ידך באמצעות האתר, ויהוו את הבסיס המשפטי לכל דיון בינך לבין “מתניה”. עקב כך, הנך מתבקש לקרוא תקנון זה במלואו ובעיון.

גלישה באתר ו/או רכישת מוצרים ו/או שירותים המוצעים למכירה בו, מהווה את הסכמתך לקבל ולנהוג לפי התקנון. לכן אם אינך מסכים לתנאי מתנאיו הנך מתבקש לא לעשות כל שימוש באתר.

בכל מקום בתקנון זה בו משתמשים בלשון זכר, הכוונה גם לנקבה במשתמע.

כותרות הפרקים מובאות לשם נוחות והתמצאות המשתמש ולא ישמשו בפרשנות התקנון.

מועד אספקה

תלוי בסוג המוצר ויקבע בעת ההזמנה

מחירים ותשלומים

חיובך יתבצע באמצעות כרטיס האשראי שאת פרטיו מסרת, במחיר שמופיע בסמוך למוצרים שהזמנת.

“מתניה” רשאית לשנות את מחירי המוצרים ואת דמי הטיפול והמשלוח מעת לעת. המחיר התקף ביחס להזמנה שביצעת הוא המחיר שיתפרסם באתר בעת שתשלים את תהליך ההזמנה.

כל המחירים שמופיעים באתר כוללים מע”מ אלא אם כן צוין אחרת במפורש.

תנאי ביטול עסקה/החזר כספי

א) ביטול עסקה ייעשה תוך 14 ימים מקבלת המוצר, או מסמך הגילוי לפי המאוחר מבניהם.
ב) הודעה על הביטול תימסר בפקס/דוא”ל/דואר.

ג) בעת ביטול עסקה שלא עקב פגם או אי התאמה, בשל אי אספקת המוצר במועד שנקבע, או כל הפרה אחרת של החוזה, כספו של הצרכן יושב לו תוך 14 יום מקבלת הודעת הביטול, למעט דמי ביטול בשיעור של 10%, המוצר יוחזר ע”ח הצרכן.

ד) בעת ביטול עסקה עקב פגם או אי התאמה, או בשל אי אספקת המוצר במועד שנקבע, או כל הפרה אחרת של החוזה, לא ייגבו דמי ביטול, כספו של הצרכן יוחזר לו תוך 14 יום מהודעת הביטול, המוצר יוחזר על חשבון  “מתניה”

ה) המוצר יוחזר ככל שהדבר אפשרי, או סביר באריזתו המקורית.

ו) ל”מתניה” הזכות לתבוע את הצרכן בשל ירידה בערך המוצר.

סייגים לזכות הביטול: לא ניתן לבטל רכישה של מוצרים שיוצרו במיוחד עבור צרכן. או שעברו הסבה / תיקון / התאמה, עיצוב סקיצה, או כל הוצאה אחרת הקשורה להזמנה.

מתניה שומרת לעצמה זכות לגבות 10% עמלה על ביטול הזמנה של מוצרים בהזמנה אישית שהזמנתם גררה ממתניה הוצאות (זמן, גרפיקאי, הזמנת חומרי גלם).

אחריות

אחריות מוצר ניתנת בעת הרכישה כל מוצר לגופו

שונות

פרשנותו ואכיפתו של תקנון זה ו/או כל פעולה או סכסוך הנובע ממנו, ייעשו בהתאם לחוקי מדינת ישראל, ויתבררו במידת הצורך, בבתי המשפט המוסמכים בכל אחת מערי המחוז של בתי המשפט: תל-אביב – יפו, מרכז, חיפה, נצרת, באר שבע וירושלים.

התקנון עודכן לאחרונה בתאריך נובמבר 2022 וניתן לשינוי בכל עת ע”י “מתניה”, על פי שיקול דעתה הבלעדי ובלבד שלא יפגע השינוי כאמור בזכויות לקוחות אשר ביצעו רכישות עד לאותו מועד. נוסח התקנון כפי שהוא מפורסם באתר הינו הנוסח הקובע בכל עת.

דוד רוזנפלד
יועץ לקהילה שלך, לשירותך