בבית הכנסת קיימים סוגים שונים של לוח דיגיטלי המשמש לצרכים שונים. הסוג הראשון הוא לוח הנצחה בלוח זה מנציחים קרובי המשפחה או בני הקהילה את הנפטר ע”י חריטה של השם ע”ג לוח הזיכרון עם תאריך הפטירה. כאשר קיים לוח הנצחה ניתן לזכור את תאריך הפטירה ואת זמן אמירת הקדיש. לעיתים יש רצון להנציח באופן פרטני ולכן נועד נר זיכרון שדולק באופן תמידי ובו מציינים את הנפטר או שלט הנצחה שמיועד לשם מסוים.

בנוסף לכך קיימים עצי חיים לוח בצורת עץ שבהם מציינים את שמות התורמים ע”ש הפסוק “עץ חיים היא למחזיקים בה ותומכיה מאושר”.  ישנם לוחות תורמים מסוגים שונים כמו פרנס היום וכדו’

סוג נוסף של לוחות הן לוחות עם קטעים שונים מהתפילה כמו לוח מודיםלוח קדיש דרבנןלוח ברכת הלבנה, לוח נשיאת כפיים, לוח בריך שמיה ועוד. גם את לוחות אלו ניתן להקדיש לזכות או לע”נ התורמים.

ישנם לוחות שיויתי שבהם מופיע הפסוק “שיויתי ה’ לנגדי תמיד” כראוי לבית כנסת.

בנוסף לכך ישנם לוחות זמנים שבהם יופיעו זמני תפילות ושיעורי תורה, תורמי ופרנסי השבוע, לוח פרשת השבועלוחות זמנים עם זמני תפילות, זמני כניסת ויציאת השבת, חצות היום והלילה / מנחה גדולה / מנחה קטנה / פלג המנחה וצאת הכוכבים / צאת הכוכבים ר”ת

ימי זכרון של נפטרי השבוע,  זמני היום (משתנה מידי יום) כמו זריחה, שקיעה, זמן קריאת שמע לפי דעות שונות, יעלה ויבוא, על הניסים, חגים ומועדים, לוח ספירת העומר, פרקי אבות, לימוד יומי  ועוד, וכן במידה ויש מאורעות מיוחדים כמו תאריך חסידי, יארצייט של גדולי ישראל , אי אמירת תחנון וכדו’.

לוחות הנצחה ולוחות זמנים וכן לוחות מודים אלו עוזרים הן לגבאי והן למתפללים לנהל את בית הכנסת ביעילות בחדשנות ובקלות.

את הלוח ניתן לתכנת לפי דרישת הלקוח ומרכי בית הכנסת.