חג חנוכה הוא זמן בו מדליקים נרות חנוכה בכל מקום ומקום.

גם בבית כנסת נוהגים להדליק את נרות החנוכה כיון שזה מקום בו עוברים אנשים רבים וכך יתפרסם הנס הגדול שארע לעם ישראל.

סיבה נוספת להדלקה בבית הכנסת היא לזכר הנס שהיה במנורה בבית המקדש ולכן מדליקים בבית הכנסת שנקרא “בית מקדש מעט”

את החנוכיה מדליקים בצד דרום זכר למנורת בית המקדש שעמדה בצד דרום

(כמובן שהדלקה זו לא מוציאה ידי חובה את האדם וצריך להדליק גם בבית)

בתי כנסת רבים שמים חנוכיה ומדליקים בה כל יום נר נוסף. ישנם בתי כנסת התולים את החנוכיה בתוך בית הכנסת וישנם בתי כנסת שתולים את החנוכיה בחזית בית הכנסת מבחוץ למען פרסום הנס.

חג חנוכה הוא בחודש כסלו , חודש בו החורף נמצא וכאן אנו במתניה מצאנו פתרון. אנחנו במתניה מייצרים חנוכיה לבית כנסת , חנוכיה שעמידה בתנאי מזג אויר , עמידה במים וכך אפשר לתלות ללא חשש את החנוכיה מחוץ לבית הכנסת גם אם ירדו גשמים החנוכיה לא תינזק ותמשיך להאיר באור יקרות את הרחוב.

החנוכיה מוארת בלד כחול

מגיע בגודל 1.60 על 1.03

ניתן גם בגודל 2.36 על 1.52