מוצר צבע

  • 114 עדות המזרח
  • 114 אשכנזי (ספרד)
  • 49 אשכנזי (אשכנז)
  • 49 חב״ד
  • 49 תימני (בלאדי)
  • 49 תימני (שאמי)
  • 46 נוסח בהתאמה אישית