מוצר צבע

  • 12 עדות המזרח
  • 12 אשכנזי (ספרד)
  • 2 אשכנזי (אשכנז)
  • 2 חב״ד
  • 2 תימני (בלאדי)
  • 2 תימני (שאמי)
  • 2 נוסח בהתאמה אישית